Stockholm+50

İnsanların ve Gezegenin Ortak Geleceği için Harekete Geçme Zamanı!

Birleşmiş Milletler, 1972’de Stokholm’de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı ile ilk defa çevre ve kalkınma ilişkisinin önemini vurgulamıştı. Bu yıl, yani tam 50 yıl sonra, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın önünde iklim değişikliği, biyoçeşitlilik yok oluşu ve doğal alanların tahribatının el ele ilerlediği üçlü bir kriz var!

Bu büyük varoluş mücadelesinde gezegenimizin geleceği ile bizlerin geleceği ortak! Gezegeni korumak, yoksulluğu yok etmek ve insan haklarına yönelik harekete geçmek hiç bu kadar acil bir ihtiyaç olmamıştı!

Kirliliği önlemek, iklim krizinin etkilerini sınırlandırmak, doğal yaşam alanlarını ve biyoçeşitliliği onarmak hepimiz için daha iyi bir geleceği sağlayabilmemizin olmazsa olmaz koşulları.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP Türkiye), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve diğer BM kurumları, Stockholm Konferansı’nın 50. yılında bir kez daha ülkeleri ve tüm paydaşları bir araya getiriyor. 2-3 Haziran 2022’de İsveç’te yapılacak olan Stockholm+50 Konferansı, ortak geleceğimiz için ortak sorumluluğumuzu öne çıkararak her birimizin sesini duyurabilmesi için bir süreç başlatıyor.

Dünya ülkelerinin her birinde yürütülen Ulusal Danışma Süreci ile gezegenimizin tüm insanlarının ortak geleceğimiz üzerine söz söyleyebilmesi amaçlanıyor.

Stockholm+50, çeşitli paydaşların, uzmanların ve ülke yöneticilerinin yanı sıra bu üçlü küresel krizin hem sorumlusu hem mağduru olan bizleri “sağlıklı bir gezegende ortak geleceğimizin refahını” nasıl sağlayabileceğimizi düşünmeye çağırıyor!

Bu çağrıya kulak ver! Türkiye’nin ulusal danışma sürecinin bir parçası ol! Sesini dünya insanlarının sesine kat!

İlgin için teşekkür ederiz iklimdaş. Anket sürecimiz tamamlandı ancak ortak geleceğimiz üzerine iklimce düşünmeye, söylemeye ve eylemeye devam ediyoruz.

İklimce Sohbetler 2022 | Tüm Hakları Saklıdır | UNDP Türkiye
X