İklimce Sohbetler Yaza Merhaba Özel Oturumu Doğa Takvimi

İklimce Sohbetler
Yaza Merhaba Özel Oturumu
Doğa Takvimi
21 Haziran 2021 – 17.30-18:45

Antroposen, çağımızı ifade etmek için türetilmiş, insanın yerküreye etkisini fizyolojik, jeolojik, coğrafik, kültürel ve sosyal açılardan ele alan bir kavram. Dünyamızın 4,5 milyar yıllık ömrü içinde jeolojik katmanlarına bakarak gördüğümüz evrelerini ifade eden başka kelimelerle aynı düzeyde kullanılıyor. Ama önemli bir farkla; gezegenin biyolojik evriminde oldukça genç sayılabilecek olan bir türün dominansisi bu çağı İnsan Çağı yapıyor.

İklim, doğanın sunduğu hizmetlerin toplamını oluşturuyor. Hatta toplamından da fazlasını. Doğanın bir zamanı var. Doğa olaylarının bir ritmi, bir örüntüsü var. Doğanın takvimi insanlara doğa ile uyumlu yaşamı yeniden anlamak ve çözümler üretmek için fırsatlar sunuyor. Ki iklimin değiştiğini doğadan anlıyoruz. Değişen iklime ayak uydurmak da yine doğaya bakarak olacak.

İnsan Çağı kendini sadece ekolojik bir yıkımla göstermiyor. İnsan’ın dahil olduğu tüm katmanlarda –psikolojik, kültürel, sosyolojik, ekonomik, politik- yıkımlarla da gösteriyor. Aslında İnsan Çağı bize –kendimize- bir yıkım çağı vadediyor. Yıkım Çağı’nın en belirgin antitezi ise; onarım. Yıkımı onarmak bu çağın sorunlarının çözümü gibi görünüyor.

Belki de onarım sürecine, doğanın en temel iki olgusu (zaman ve mekan) ile olan ilişkimizi onarımla başlamak iyi olabilir. İnsan’ın takvimi ve zaman algısı, doğanın takvimi ve doğanın zamanına uyumlu olduğu ölçüde onarım mümkün olabiliyor. İnanıyoruz ki; doğa takvimi ve doğadaki zaman kavramı bağlamında antroposeni, antroposen dinamiklerini, iklim değişikliğini konuşmak bakış açılarımızda bir fark yaratacak.

KONUŞMACILAR

Mert Fırat
UNDP Türkiye, İyi Niyet Elçisi

 

Salim Kadıbeşegil 
Kurumsal İtibar Uzmanı

 

Prof. Dr. Sinan Canan 
Sinir Bilim Uzmanı

 

Güneşin Aydemir 
UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü, Stratejik Danışmanı

İklimce Sohbetler 2022 | Tüm Hakları Saklıdır | UNDP Türkiye
X