İklimce Sohbetler 2019'da, iklimdaşlarla SU, TARIM ve GIDA, AFETLER ve ŞEHİR YAŞAMI üzerine konuştuk.

İklimce Sohbetler 2019'da neler konuşulduğunu görmek için ilgili sohbetin üzerine tıklayın.

 • Su
  Su
  24 Eylül 2019, Salı @ 18:00 - 20:30

Su

24 EYLÜL 2019, SALI
18:00 – 20:30

 • Tarım ve Gıda
  Tarım ve Gıda
  8 Ekim 2019, Salı @ 18:00 - 20:30

Tarım ve Gıda

8 EKİM 2019, SALI
18:00 – 20:30

 • Afetler
  Afetler
  15 Ekim 2019, Salı @ 17:30 - 20:00

Afetler

15 EKİM 2019, SALI
17:30 – 20:00

 • Şehir Yaşamı
  Şehir Yaşamı
  5 Kasım 2019, Salı @ 18:00 - 20:30

Şehir Yaşamı

5 KASIM 2019, SALI
18:00 – 20:30

MEKAN

DasDas

Metropol İstanbul, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulv.,
34758 Ataşehir/İstanbul

İklimce Sohbetler 2022 | Tüm Hakları Saklıdır | UNDP Türkiye
Su
24 Eylül 2019, Salı @ 18:00 - 20:30

Su, ekosistemler, insan yaşamı, üretim ve tüketim ilişkileri ve şehirleşme süreçlerinde en önemli doğal kaynaklardan birisi. Bu sohbet sırasında, Türkiye’nin su kaynaklarının iklim krizinden nasıl etkilendiği ve etkileneceği, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi konularında konuşuldu.

Konuşmacılar

Dr. Akgün İlhan
Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı, Su Yönetimi Uzmanı
Hatice Dinç Sarısoy
Genel Müdür Yardımcısı | Doğa Koruma Merkezi
Fatih Özkadı
Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü | Arçelik A.Ş.

Tarım ve Gıda
8 Ekim 2019, Salı @ 18:00 - 20:30

Tarım ve gıda üretimi, hem iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının %23’ünden sorumlu olan hem de iklim krizi karşısındaki en kırılgan sektör. Bu sohbette, başta tarım olmakla birlikte Türkiye’deki gıda üretiminin -ve dolayısıyla gıda güvenliğinin- iklim krizinden nasıl etkilendiği ve etkileneceği, iklim kriziyle mücadeleyi destekleyen alternatif gıda üretim yöntemlerinin ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ve bunların nasıl teşvik edileceği tartışıldı.

Konuşmacılar:

Durukan Dudu, Eş-Kurucu | Anadolu Meraları
Melike Kuş, Toprak ve Su Programı Koordinatörü | Doğa Koruma Merkezi
Olcay Silahlı, CEO | Fazla Gıda


Program:

TarimVeGidaProgramAkis


Kayıtlar kapanmıştır, ilginiz için teşekkür ederiz.

Afetler
15 Ekim 2019, Salı @ 17:30 - 20:00

Türkiye’de yaşanan meteorolojik karakterli afetler giderek artıyor. Son 4 yılda ülkemizde 2,700’ün üzerinde iklimle ilişkili afet gerçekleşti. Bu sohbette, katılımcıların afetlere dair deneyimleri üzerinden, Türkiye’de gözlemlenen olayların başka ülkelerle karşılaştırmalı olarak özgünlük ve benzerlikleri tespit ederek ve toplum ve kurumların algısındaki değişimlerle ‘paylaşılan sorumluluk’ yönünde gelişmeleri paylaşıldı.

Konuşmacılar:

Erdem Ergin, İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı | UNDP Türkiye
Azime Tezer, Şehir ve Bölge Planlama Profesörü | İstanbul Teknik Üniversitesi
Seda Özdemir, Sistem Geliştirme Şefi | İBB


Program:

TarimVeGidaProgramAkis


Kayıtlar kapanmıştır, ilginiz için teşekkür ederiz.

Şehir Yaşamı
5 Kasım 2019, Salı @ 18:00 - 20:30

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’nin kentleşme dinamikleri de, artan kentsel nüfus ve kentsel tüketim alışkanlıkları sera gazı salımlarının artmasına neden oluyor. Buna karşılık, şehirler bir yandan da iklim krizi nedeniyle şiddeti ve sıklığı artan aşırı hava olaylarına ve mevsim normallerindeki değişikliklerekarşı daha kırılgandır. Bu sohbette, kentlerin iklim kriziyle mücadelede rolü ve önemi, iklim krizinden nasıl etkilendiği ve etkileneceği irdelendi.

Konuşmacılar:

Dr. Nuran Talu , Çevre ve Siyaset Bilimci | Küresel Denge Derneği Başkanı
Doç. Dr. Osman Balaban, Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi | ODTÜ
Bahtiyar Kurt , DoğalKaynaklar ve Biyoçeşitlilik Sektör Yöneticisi | UNDP Türkiye


Program:

SehirYasamiProgramAkis


Kayıtlar kapanmıştır, ilginiz için teşekkür ederiz.

X